Változások az Fgytv-ben: Pontról-pontra (3. rész)

A Magyar Közlöny 63/2012-es számában megjelent a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, mely jelentős mértékben megváltoztatta az alapjogszabályt. Sorozatunkban arra törekszünk, hogy a törvényben a fogyasztóvédelmi hatóságot érintő változásokat kiemeljük és azok szükségességét, a változtatások mibenlétét megindokoljuk. A harmadik részben a megfelelőségi tanúsítványt és az árfeltüntetési kötelezettséget érintő változásokról szólunk.

Megfelelőségi tanúsítvány

Az Fgytv. 13. §-a kimondja, hogy olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály megfelelőségértékelési kötelezettséget ír elő, csak a vonatkozó megfelelőségértékelési eljáráshoz tartozó megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazható.

Tekintettel arra, hogy többféle megfelelőségi eljárás és tanúsítvány létezik, ezért szükség volt a fenti szakasz pontosítására, hogy egyértelmű legyen, hogy mely megfelelőségi tanúsítvány szükséges a forgalmazáshoz.

Az ár feltüntetése

Az Fgytv. 14. § (4) bekezdése alapján az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

Az új szabálynak köszönhetően egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az összeg forintban értendő, ami a fogyasztók pontos tájékoztatását eredményezi.

Az Fgytv. 14. § (6) bekezdése szerint, ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik –, az egységárat is meg kell adni.

 

Bizonyos termékek esetén ugyanis lehetetlen egységárat megjelölni, ezeket a kivételeket külön jogszabály (a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM rendelet) rögzíti.

 

Folytatása következik ...

 

Előző részek:

1. rész: a fogalmi kör megváltozása

2. rész:  termék azonosító jelölése, közüzemi számla csekken történő kiegyenlítése

 

Share on Tumblr