A nap híre (2012.06.15) - Nyáron is fő a biztonság!

 Az NFH a tegnapi napon sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy megkezdődtek a főszezon fogyasztóvédelmi ellenőrzései, mely vizsgálatoknak idén is az a célja, hogy a nyári szezonban is biztonságban legyenek a fogyasztók, így különösképp vizsgálat alá kerülnek a napozó készítmények, a zenés-táncos szórakozóhelyek, a vendéglátóhelyek, valamint a taxi-szolgáltatások. Különös jelentőséggel bír ennek kapcsán az a hír is, hogy közel 1000 darab veszélyes anyagot tartalmazó játék íj és játék pisztoly már az országhatárt sem léphette át, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a NAV Dél–budapesti Vám és Pénzügyi Igazgatósága együttes fellépésének köszönhetően, így meghiúsult az említett veszélyes gyermekjátékok forgalomba hozatala.

forrás: www.tv2.hu

 

Az NFH szóvívője sajtótájékoztató keretében jelentette be

a főszezoni vizsgálatok indulását

 

Az idegenforgalmi főszezon időszakára összpontosuló iskolai tanítási szünet, a szabadságolások, a megnövekedő belföldi és külföldi vendégforgalom az idei évben is indokolttá teszi, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a megyei és fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei ellenőrzéseivel biztosítsák a különböző idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartását, ezzel elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelelő tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését. A fogyasztók egészségének védelme érdekében a hatóság kiemelt figyelmet fordít a napozókészítmények illetve a gyermekjátékok piacfelügyeleti ellenőrzésére is.

 

A témavizsgálat elsősorban a sok vendéget vonzó vízparti nyaralóhelyek, strandok, wellness és gyógyturisztikai helyek, illetve különféle fesztiválok, rendezvények, városközpontok vendéglátó-ipari egységeinek ellenőrzésére koncentrál, amely mellett sor kerül a személytaxi-szolgáltatás, a fiatalkorúak dohány-, illetve alkoholtermékekkel történő kiszolgálásának ellenőrzésére, valamint a zenés-táncos szórakozóhelyekre vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára is.

Tekintettel a turisztikai főszezonra elsősorban az idegenforgalmilag frekventált helyeken működő (vízpart, strand, wellness és gyógyturisztikai helyek) vendéglátó-ipari egységek, az éjszakai szórakozóhelyek, fesztiválok és más, nagy tömegeket és külföldieket is vonzó rendezvények ellenőrzése indokolt. A vizsgálatok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrésére, valamint az árfeltüntetésre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére irányulnak.

forrás: MTV1 06.15.

A témavizsgálat során kiemelt hangsúlyt kap a fogyasztók vagyoni érdekét sértő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (pl. „vásárlói megkárosítás”, „többletszámolás”) feltárása.

A vizsgált vendéglátó-ipari egységeknél az NFH vizsgálata az alábbiakra terjed ki:

 

  • a szeszes, illetve alkoholmentes italok térfogat ellenőrzése (szűk mérése).

  • a tömegre értékesített termékek (pl. grillezett hús, hurka, kolbász, drazsé, gumicukor, pogácsa) mérése pontosságának ellenőrzése

  • a felszolgálási díj feltüntetésének ellenőrzése. (az érintett termék árával együtt ugyanazon árkiíráson vagy árjegyzéken kell feltüntetni)

  • a kereskedők nyugta vagy számlaadási kötelezettségének ellenőrzése,

  • a mérőeszközök hitelességének ellenőrzése

A hatóság vizsgálni fogja továbbá, hogy az értékesítés során nem valósul meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat:

 

Megtévesztő gyakorlatnak minősül egyebek mellett az is, ha a kimérve kínált élelmiszereket úgy értékesít a vállalkozás, hogy annak tömegébe a csomagoló anyag tömegét is beleméri, hiszen ilyenkor a kifizetésre kerülő termék tömegének mértéke növekszik a csomagoló anyagáéval. Ez esetben a fogyasztó az általa megvásárolni kívánt termék tömegére vonatkozóan valótlan tájékoztatást kap, amely következtében számára magasabb ár kerül felszámításra, vagyis sérülnek vagyoni érdekei.

Megtévesztés állapítható meg akkor is, amikor nem a csomagolóanyag belemérése miatt, hanem egyéb okból kifolyólag kerül sor a kiszolgált mennyiségnél nagyobb tömeg megállapítására (pl. pontatlan mérlegbeállítás, a mérési eredmény leolvasásánál a mérleg nyelve még nincs nyugvó állapotban, kisebb súlypótló eszköz használata), vagyis a fogyasztó megtévesztésére a kiszolgált mennyiség tekintetében.

 

A vizsgálat kiterjed a kereskedelmi tevékenység végzése általános feltételeinek ellenőrzésére is, ide tartozik

-          a nyitvatartási időre

-          a vásárlók könyvére,

-          a kereskedőre vonatkozó adatok feltüntetésére

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.

A fogyasztók egészségének fokozott védelme érdekében a hatóság ellenőrzi:

-          dohányzásra kijelölt helyiség jelzéseit

-          a dohánytermék forgalmazására, reklámozására vonatkozó előírások megtartását, valamint

-          a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását.

 

A felügyelőségek a nyár folyamán – társhatósági együttműködéssel – ellenőrzik a zenés-táncos szórakozóhelyeken azt, hogy:

-          a rendezvény szervezője vagy a zenés táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője rendelkezik-e a jegyző által kiadott engedéllyel,

-          az egység rendelkezik-e a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozattal, biztonsági tervvel (melyeket a kérelmezőnek a működési engedély iránti kérelemhez csatolnia kell) és tűzriadó tervvel, illetve

-          ezek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő kerültek-e elhelyezésre, valamint hogy

-          azokat az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon közzétették-e, illetve a szervező, illetve a biztonsági személyzet tagja (a biztonsági terv alapján 10 főt elérő biztonsági személyzet esetén) a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt magánál tartja-e és hatósági ellenőrzés esetén fel tudja-e mutatni.

A személytaxi-szolgáltatás szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzések egyaránt kiterjednek pályaudvarok, repülőterek, buszpályaudvarok, főbb turisztikai látványosságok környéke, idegenforgalmi szempontból frekventált területek (pl. Balaton part), nagyobb kórházak, megyeszékhelyek belvárosi részére is. Lesznek ellenőrzések a (szabadtéri) szórakozóhelyek környékén és a városközpontokban is.

forrás: www.rtlklub.hu

Az NFH ellenőrzi, hogy a szolgáltatást végző rendelkezik-e: taxiengedéllyel, személytaxi igazolvánnyal, az azonosító lapot és a díjtáblát megfelelően helyezte ki, az árszabás megfelel az önkormányzati rendeletben foglaltaknak.

A hatóság próbautazásokkal ellenőrzi:

-          alkalmazza-e a sofőr a taxamétert,

-          a taxamétert a díjtáblázatnak megfelelően állítja-e be az utazás megkezdésekor

-          a taxaméter által jelzett alapdíj megfelel-e a díjtáblázatnak,

-          nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségét teljesíti-e.

 

Termékbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzések:

 

A hatóság vizsgálja a kereskedelemben kapható napozó krémek, naptejek, napolajok és gélek forgalmazási körülményeit, címkézési követelményeit, fényáteresztő képességét.

 

A napvédő készítmények olyan fényszűrő anyagokat tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek a napfény emberi bőrre ártalmas sugarait elnyelik, szétszórják vagy visszaverik, ezáltal védik a bőrt a káros hatásoktól.

Hatékonyan akadályozhatják a napsugárzás okozta korai bőröregedés kialakulását, védelmet nyújthatnak a bőr ellenálló képességének napfény hatására bekövetkező gyengülése ellen, csökkenthetik egyes bőrrák fajták kialakulásának veszélyét. A készítmények fényáteresztő képességéből következtetni lehet azok védő hatásának mértékére, hatékonyságára.

A sajtótájékoztató keretében lehetőség volt

megismerni a betiltott játékokat

 

A hatóság laboratóriumi körülmények között vizsgálja a gyanúra okot adó gyermekjátékokat, hogy azok a vonatkozó szabványok biztonságossági előírásainak megfelelnek-e.

A hatóság folyamatos jelenléte indokolt és eredményes is, ugyanis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a NAV Dél–budapesti Vám és Pénzügyi Igazgatósága együttes fellépésének köszönhetően a közelmúltban meghiúsult közel 1000 darab veszélyes anyagot tartalmazó játék íj és játék pisztoly forgalomba hozatala.  A vámhatóság riasztására reagálva a fogyasztóvédelmi hatóság a beérkező szállítmányból mintát vett, és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapította, hogy azok a megengedett mértéket többszörösen meghaladó mennyiségben tartalmaznak súlyosan egészségkárosító anyagokat.

Share on Tumblr