Változások az Fgytv-ben: Pontról-pontra (4. rész)

A Magyar Közlöny 63/2012-es számában megjelent a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, mely jelentős mértékben megváltoztatta az alapjogszabályt. Sorozatunkban arra törekszünk, hogy a törvényben a fogyasztóvédelmi hatóságot érintő változásokat kiemeljük és azok szükségességét, a változtatások mibenlétét megindokoljuk. A negyedik részben a fogyasztók oktatásáról és a panaszkezelést érintő változásokról szólunk.

A fogyasztók oktatása

Az Fgytv. 17. § (5) bekezdése alapján az állam a fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményekkel, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel együttműködve látja el.

A fenti bekezdés kisebb pontosítására került sor, most már nem kizárólag az iskolai fogyasztóvédelmi oktatásra korlátozódik ez a rendelkezés.

Panaszkezelés

Az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

A szóbeli panaszt - annak jellege miatt - meg kellett bontani személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A módosítás révén egyértelművé vált a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

Az Fgytv. 17/A. § (4) bekezdése alapján, a telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell majd.

 

Folytatása következik ...

 

Előző részek:

1. rész: a fogalmi kör megváltozása

2. rész:  termék azonosító jelölése, közüzemi számla csekken történő kiegyenlítése

3. rész: megfelelőségi tanúsítvány, árfeltüntetés

Share on Tumblr