A nap híre (2012.11.20) - Egy hibásan könyvelt befizetés miatt maradt gázellátás nélkül a fogyasztó!

 

A hatóság közbenjárása vezetett ismét eredményre.

Fontos tudni, hogy a földgázellátás kikapcsolásának három szigorú törvényi feltétele van. A kikapcsolásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha e feltételek mindegyike teljesült!

Az alábbi eset jól példázza, hogy a szolgáltató nem minden esetben tartja be a kikapcsolásra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A közelmúltban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez érkezett panasz földgázkikapcsolás tárgyában. A fogyasztó a szolgáltatótól kapott éves elszámoló számlát banki utalással teljesítette. A szolgáltató számlájára a befizetett összeg megérkezett, azonban a beérkezett összeg nem került lekönyvelésre, a szolgáltató arra hivatkozott, hogy a fogyasztó az utaláskor a közlemény rovatot nem töltötte ki.

A szolgáltató szerint a közlemény rovat kitöltése nélkül a beérkezett tétel nem azonosítható.

 

A Polgári Törvénykönyv előírása szerint abban az esetben, ha a kötelezett (fogyasztó) nem rendelkezett és a szándéka nem ismerhető fel a teljesítést a régebben lejárt követelés fedezésére kell fordítani. A szolgáltató által „azonosíthatatlan” tétel a fogyasztó részére sem került visszautalásra, a befizetett összeg „parkoló pályára” vagy, ahogy a szolgáltató fogalmazott - egy technikai számlára került.

A fogyasztó állandó jelleggel nem tartózkodott a fogyasztási helyen, abban a tudatban, hogy a befizetést teljesítette nem is gondolhatott arra, hogy a befizetett összeg nem került lekönyvelésre. A szolgáltató a hatvan napos fizetési késedelembe esés előtt fizetési felszólítót és kikapcsolási felszólítót küldött a fogyasztónak, azonban mivel a kérelmező nem tartózkodott a fogyasztási helyen a megkeresések „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza a szolgáltatóhoz.

Hasonló esetek elkerülése érdekében abban az esetben, ha a fogyasztó hosszabb ideig nem tartózkodik a fogyasztási helyen - akár külföldi tartózkodás vagy egészségügyi ellátás miatt - célszerű meghatalmazni egy közeli ismerőst, aki jogosult hivatalos leveleink átvételére.

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a kikapcsolást csak abban az esetben teszi lehetővé,

  • ha a fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,

  • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,

  • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére.

A fogyasztó szolgáltató szerinti „tartozása” a hatvan napot nem haladta meg, egyeztetés a „tartozás” vonatkozásában nem történt. A fogyasztót a szolgáltató kikapcsolta.

A hatóság a lefolytatott vizsgálat során megállapította, hogy a kikapcsolás jogszabálysértő volt ebből kifolyólag a szolgáltatót fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta. A szolgáltató a szabálytalan kikapcsolást elismerte, a fogyasztót a szolgáltatásba visszakapcsolta továbbá kártérítését fizetett a szabálytalan kikapcsolásból eredő kár megtérítése miatt.

Share on Tumblr