PE/002/800-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.29.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.23.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/800-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság részére 300 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá döntésében megtiltotta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását a tekintetben, hogy a fogyasztókat megtévessze az áru ára vonatkozásában.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhelye:1037 Budapest, Rádl árok 6.)

 

7. A megállapított tényállás:

A rendelkezésre álló iratokat és a fellebbezést a másodfokú hatóság megvizsgálta és megállapította, hogy a Társaság fellebbezése részben alapos. Az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a SZ-10/71/00353-10/2019. számú, 2019. május 16. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhelye:1037 Budapest, Rádl árok 6., adószáma: 21588017-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SZ-10/71/00353-10/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 100 000 Ft-ra mérsékli, egyúttal törli az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelező rendelkezést.

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy árfeltüntetési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget és szüntesse meg a jogsértő gyakorlatát.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/800-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/800-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhelye:1037 Budapest, Rádl árok 6.)