PE/002/533-11/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.29.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.22.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/533-11/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján fizesse meg az AVG4XT foglalási számú utas részére 400 EUR kártalanítást, továbbá,
  • arra, hogy a jövőben minden olyan esetben fizesse meg a Rendeletben előírt kártalanítás összegét a(z) - Társaságnál panaszt tevő - utas(ok)nak, amikor a Társaság által üzemeltetett járat törlését/késését illetve a beszállás visszautasítását nem rendkívüli körülmény okozta.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország; a továbbiakban: Társaság)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztálya - Fgytv. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján történt - megkeresésre adott válasza alapján megállapította, hogy a Társaság által 2018. március 2. napján üzemeltetett FR 8393 számú járatának késését kiváltó ok olyan rendkívüli körülménynek tekinthető, amely alapján Társaság mentesül a Rendeletben meghatározott kötelezettsége alól.

 

A másodfokú hatóság hangsúlyozza, hogy tekintettel arra, hogy fenti kérdésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztályának szakmai véleménye az irányadó, a másodfokú hatóságnak nincs mérlegelési jogköre annak az eldöntésére, hogy a késés rendkívüli körülmény volt-e.

 

Figyelemmel a fentebb összefoglaltakra, a másodfokú hatóság indokoltnak tartja a kártalanítás vonatkozásában alkalmazott kötelező rendelkezés törlését.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2019. január 30. napján kelt, BP-05/200/553-2/2019. számú határozatában megállapította, hogy a Társaság megsértette a Rendelet 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Okányi Ügyvédi Iroda (székhelye: Ybl Palota 3. emelet, 1053 Budapest, Károlyi utca 12., adószáma: 18126893, eljáró ügyvéd: dr. Okányi Zsolt) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/002/553-2/2019. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelező rendelkezést törli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/533-11/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/533-11/2019.
Ügyfél adatok: 
Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország; a továbbiakban: Társaság)