PE/002/803-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.29.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.13.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/803-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság VA-06/MEFF02/246-8/2019. ügyiratszámú határozatában 100.000 Ft bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztók által bejelentett szavatossági igényeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően intézze, továbbá arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósításától és ne adjon megtévesztő tájékoztatást a fogyasztót megillető jogosultságokkal kapcsolatban.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat – a rendelkező részének helybenhagyása mellett – megváltoztatását tartotta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás az alábbi jogszabályhelyeket sértette meg:

  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. § és 5. §-ában foglaltakat, továbbá,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § (1) bekezdésében 6. § (1) i) pontjában foglalt rendelkezéseket.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6. , Adószám: 21588017-2-44 a továbbiakban: Társaság, Vállalkozás) fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VA-06/MEFF02/246-8/2019. számú határozatát a rendelkező rész helybenhagyása mellettaz indokolási rész tekintetében megváltoztatja az alábbiak szerint.

 

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a VA-06/MEFF02/246-8/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 13.
Kiadvány címe: 
PE/002/803-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/803-4/2019.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)