PE/002/769-19/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.29.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/769-19/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

 

Kötelezte a Társaságot arra, hogy

 

  • a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK Rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján fizesse meg Kérelmező/Fogyasztó részére a 250 EUR összegű kártalanítást, valamint térítse vissza jegyének árát,
  • amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére utasították vissza, akkor tájékoztassa őket a Rendelet 14. cikkének megfelelően, kártalanítsa őket azonnal a 7. cikkel összhangban és nyújtson nekik segítséget a 8. és 9. cikkel összhangban, valamint
  • arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól az utasok jogai, valamint a Társaság által biztosított szolgáltatások díjának megállapítása tekintetében.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B ép. II-V.)

 

7. A megállapított tényállás:

A Társaság fellebbezése részben alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel, a rendelkezésre álló bizonyítékokból részben helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében, 7. cikk (1) bekezdés a) pontjában. 8. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 9. cikkében valamint 14. cikk (2) bekezdésében,
  • az Fttv. 3. § (1), (2) bekezdésében és 6. § (1) bekezdés c) és i) pontjaiban

foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

 

 Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B ép. II-V., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Kérelmező, Fogyasztó ügyében hozott BP-05/200/2498-2/2019. számú határozatát megváltoztatja.

 

Az elsőfokú határozat alábbi rendelkezése helyébe „Kötelezi a Társaságot …

  • arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól az utasok jogai, valamint a Társaság által biztosított szolgáltatások díjának megállapítása tekintetében.”

 

az alábbi rendelkezés lép:

„A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy a továbbiakban világos és időszerű módon tájékoztassa az utasokat az összes lehetőségről, amely fennáll abban az esetben, ha a beszállásra a kézipoggyász méreteit meghaladó poggyásszal jelentkeznek.”

 

A fogyasztóvédelmi bírság összegét megemeli 6.500.000 Ft-ra (hatmillió ötszázezer forintra).

 

A határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/769-19/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/769-19/2019.
Ügyfél adatok: 
Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B ép. II-V.)