PE/002/788-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.09.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/788-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapította, hogy a Társaság nem válaszolta meg 30 napon belül, érdemben Kérelmező panaszait.

 

Mindezekre tekintettel 2019. május 08. napján kelt, BP-02/002/774-7/2019. számú határozatában, a Társaság terhére 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte arra, hogy a jövőben az írásbeli panaszokat minden esetben 30 napon belül, érdemben válaszolja meg.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

S.C. DANTE International S.A. (székhely: Románia, Bucharest, Virtutii Street no. 148., 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/2002; a továbbiakban: Társaság) leányvállalata, a Dante International Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és a minőségi kifogás intézése során és a panaszkezelés tekintetében feltárt jogsértésekre tekintettel, a rendelkező rész és az elsőfokú határozatban szereplő kötelezés kiszabását találta a Társaság részére megalapozottnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6)-(8) bekezdése.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az S.C. DANTE International S.A. (székhely: Románia, Bucharest, Virtutii Street no. 148., 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/2002, a továbbiakban: Társaság) leányvállalata, a Dante International Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-02/002/774-7/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja:

 

A másodfokú hatóság kötelezi továbbá a Társaságot, hogy a fogyasztók minőségi kifogását minden esetben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján intézze.

 

Egyebekben a Társaság részére a BP-02/002/774-7/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezést és a 600.000,- Ft összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását hatályában fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fenti és a BP-02/002/774-7/2019. számú határozat rendelkező részében található kötelezésnek, az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 09.
Kiadvány címe: 
PE/002/788-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/788-2/2019.
Ügyfél adatok: 
S.C. DANTE International S.A. (székhely: Románia, Bucharest, Virtutii Street no. 148., 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/2002; a továbbiakban: Társaság) leányvállalata, a Dante International Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)