PE/002/773-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.13.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/773-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. május 21. napján kelt, FE-08/FO/00330-10/2019. számú határozatában a Közszolgáltató terhére 200.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • írásban tájékoztassa az érintett ingatlanhasználókat a gyűjtőpontokról,
  • Tordas, Öreghegyen a háztartási hulladék elszállítása heti rendszerességgel történjen;
  • az elsőfokú döntésben foglaltakhoz igazodó adatszolgáltatást (miszerint nem szállította el heti rendszerességgel a 2017. és 2018. években a Tordas, Öreghegyen lévő ingatlanoknál keletkezett hulladékot) adjon a Koordináló szervnek a kiszámlázott közszolgáltatási díj felülvizsgálata érdekében;
  • mindezen kötelezettségeinek a határozat véglegessé válásának napját követő 5 napon belül tegyen eleget, továbbá
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

„VHG” Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú határozat rendelkező részében meghatározott mértékű bírság és kötelezés indokolt és elégséges a Közszolgáltatóval szemben annak érdekében, hogy a Közszolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

 

Mindezek alapján, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a határozat megváltoztatását – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – a másodfokú hatóság nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

  • a Rendelet 17. § (3) bekezdését, valamint 
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) és a 7. § (1) bekezdéseiben foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Szabó Róbert ügyvéd (Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 25. III. lh. I/2.; adószám: 18495267-2-07) által képviselt „VHG” Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.; adószám: 11457499-2-07; a továbbiakban: Közszolgáltató,) által benyújtott fellebbezésre tekintettel, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE-08/FO/00330-10/2019. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 13.
Kiadvány címe: 
PE/002/773-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/773-2/2019.
Ügyfél adatok: 
„VHG” Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.)