PE/002/709-9/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.19.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/709-9/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/200/1872-8/2019. számú, 2019. április 29. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján – a fogyasztó kártalanításra vonatkozó igénye tekintetében – fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

 Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II-V)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a megállapított jogsértések tekintetében a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértésekkel arányban állónak, valamint szükségesnek annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a Társaság nem tett eleget a 261/2004/EK Rendelet 6. cikkének (1) bekezdés i. pontjában előírt kötelezettségének azzal, hogy nem ajánlotta fel a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában (étkezés és frissítő) és a 9. cikk (2) bekezdésében (telex vagy faxüzenet, vagy e-mail) előírt segítséget a Kérelmező részére.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/1872-8/2019. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

 

  1. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy járatkésés esetén fogyasztók ellátására vonatkozó kötelezettségének mindenkor a 261/2004/EK Rendelet 6. cikkében foglaltaknak megfelelően tegyen eleget.
  2. A másodfokú hatóság a Társaság terhére 200.000,- Ft összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a jelen határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/709-9/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/709-9/2019.
Ügyfél adatok: 
Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II-V)