BE-01/02/3792-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegessé válás beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem jogerős, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-01/02/3792-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás alkalmazásában álló pénztáros fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) nevében a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1.-3., adószám: 10307078-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a Vállalkozás által az 5650 Mezőberény, Békési út 18. szám alatt üzemeltetett „44026 sz. Áruház” elnevezésű kereskedelmi egységében az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig megtiltom.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Békés, 2019. augusztus 08.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 08.
Kiadvány címe: 
BE-01/02/3792-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-01/02/3792-3/2019.
Ügyfél adatok: 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.