PE/002/740-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.29.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/740-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 100.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az LG márkájú, FH695BDH6N modellszámú kombinált mosó-szárítógép forgalmazását a fogyasztóknak a háztartási gép energiafelhasználásának ismérveiről a jogszabályi előírásoknak teljes körűen megfelelően energiahatékonysági címke útján történő tájékoztatása feltételéhez kötötte.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és a kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

 

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a HE-02/FOGY/00250-0005/2019.számú, 2019. május 3. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint
  • a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószám: 10233342-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-513341, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HE-02/FOGY/00250-0005/2019. számú határozatát – az indokolás megváltoztatása mellett – helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a HE-02/FOGY/00250-0005/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/740-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/740-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)