PE/002/622-6/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.02.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/622-6/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. április 1. napján kelt, PE-06/01/00208-3/2019. számú határozatában a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést nem állapított meg.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság döntésének megváltoztatását – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – a másodfokú hatóság nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00208-3/2019. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 02.
Kiadvány címe: 
PE/002/622-6/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/622-6/2019.
Ügyfél adatok: 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)