PE/002/517-6/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.19.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/517-6/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2019. február 28. napján kelt, BP-05/200/01223-0002/2019. számú határozatában a Szolgáltató terhére 700.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • a számlázási jogszabálysértés miatt (365 X 100 Ft) 36.500 Ft, az érdemi válaszadás elmaradása miatt pedig, (3 X 5.000 Ft) 15.000 Ft kötbért fizessen meg a Kérelmező részére, továbbá
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, azonban a rendelkezésére álló bizonyítékokból részben helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdése.
  • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 60. § (3) és 63. § (3) bekezdései.
  • A Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vet. Vhr.) 22/B. § és 28. § (5) bekezdése.
  • A Szolgáltató Üzletszabályzatának 13. 5. 3 alpontja.
  • A Vet. Vhr. 1. számú mellékletének 4. 10. és a 6. 1. pontja.

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Kalló János Márk ügyvéd (dr. Kalló Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 49. V/2.; adószám: 18130676-2-41) által képviselt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 10768033-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/01223-0002/2019. számú döntését – a rendelkező részre is kiterjedően – az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

1. Az alábbi kötelezést törli:

„Ezen túlmenően a Szolgáltatót kötelezi, hogy egyrészt számlázási jogszabálysértés miatt (365 X 100.-Ft) 36.500.-Ft, másrészt érdemi válaszadás elmaradása miatt (3 X 5,000.-Ft) 15.000.-Ft kötbért fizessen meg ügyfele részére.”

 

2. A fogyasztóvédelmi bírság összegét 150.000 Ft-ra mérsékeli.

3. Kötelezi a Szolgáltatót, hogy panasz elutasítása esetén minden esetben tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá tájékoztatása terjedjen ki arra, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy az elsőfokú döntés szerinti kötelezésnek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/517-6/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/517-6/2019.
Ügyfél adatok: 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)