PE/002/700-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.02.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/700-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/200/2075-2/2019. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 350 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta, valamint kötelezte a Társaságot

  • jogszerűtlenül végrehajtott engedményezés visszavonására;
  • 1.702 Ft hátralék megfizetésének lehetővé tételére.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt., székhely:1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság nem sértett meg fogyasztóvédelmi jogszabályt.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú határozat szerint a Társaság megsértette az alábbi jogszabályhelyeket:

  • villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:Vet) 63. § (3) bekezdése
  • Vet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 22/B. § (1) bekezdés, és általa az Üzletszabályzat 13.9 pontja

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Kalló János Márk ügyvéd (dr. Kalló ügyvédi iroda, adószám: 18130676-2-41) által képviselt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt., székhely:1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 10768033-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
BP-05/200/2075-2/2019. számú határozatát akként változtatja meg, hogy

  • a rendelkező részben foglalt kötelezést és a fogyasztóvédelmi bírságot törli; egyebekben
  • megállapítja, hogy fogyasztóvédelmi szabályt nem sértett a Társaság.
Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 02.
Kiadvány címe: 
PE/002/700-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/700-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt., székhely:1132 Budapest, Váci út 72-74.)