BE-04/02/2578-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem jogerős, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-04/02/2578-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

KÖRÖS-MAROS BIOFARM Kft.

5711 Gyula, Külterület 2.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás alkalmazásában álló kiszolgálást végző eladók a fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesítettek.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

KÖRÖS-MAROS BIOFARM Kft. (székhely: 5711 Gyula, Külterület 2., adószám: 10489165-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki és értékesítsen.

 

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú italok fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának és értékesítésének tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Gyula, 2019. augusztus 01.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 01.
Kiadvány címe: 
BE-04/02/2578-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-04/02/2578-3/2019.
Ügyfél adatok: 
KÖRÖS-MAROS BIOFARM Kft. 5711 Gyula, Külterület 2.