BE-07/02/3449-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-07/02/3449-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Békepipa Trafik Bt.

5725 Kötegyán, Vasút utca 3.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv.16/A. § (3) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

Az Fgytv. 2. § w) pontja értelmében e törvény alkalmazásában dohánytermék:a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.)3. § 1. pontja értelmében e törvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

 

Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

 

Az Fdtv.16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

A Békepipa Trafik Bt.(székhely: 5725 Kötegyán, Vasút utca 3., adószám: 24745705-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

 

300.000 ,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom dohánytermékek fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Sarkad, 2019. július 29.

 

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 29.
Kiadvány címe: 
BE-07/02/3449-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-07/02/3449-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Békepipa Trafik Bt. 5725 Kötegyán, Vasút utca 3.