BE-08/02/1814-2/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) a), e) pontja, Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegessé válásra vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya

 

4. Az ügy száma:

 

   BE-08/02/1814-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Magyar László Árpád Kft.

1134 Budapest, Angyalföldi út 31. V/19.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

 

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint, tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

 

A Magyari László Árpád Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 31. V/19., adószám: 25846957-2-41, továbbiakban: vállalkozás) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú italokat szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom a fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

 

Szarvas, 2019. július 30.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 30.
Kiadvány címe: 
BE-08/02/1814-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-08/02/1814-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Magyar László Árpád Kft. 1134 Budapest, Angyalföldi út 31. V/19.