BE-04/02/2487-4/2019.

 

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-04/02/2487-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Tesco-Global Zrt.

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás az önkiszolgáló kasszánál fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) nevében a Tesco-Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., adószáma: 10307078-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a Vállalkozás által az 5700 Gyula, Csabai út 3. szám alatt működtetett "41026 számú üzlet" elnevezésű kereskedelmi egységében az alkoholtartalmú italok forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig megtiltom.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki és értékesítsen.

 

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Gyula, 2019. július 30.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 30.
Kiadvány címe: 
BE-04/02/2487-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-04/02/2487-4/2019.
Ügyfél adatok: 
Tesco-Global Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.