Kfv.II.37.537/2018/4 (18.K.27.007/2018/9) (PE/ÜZ16/692/2017)

1. A közzététel jogcíme, időpontja:

Fgytv. 51. § (3) bekezdése, 51. § (6) bekezdése

2019-07-24

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.11.14.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

  • elsőfokon: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
  • másodfokon: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya
  • bíróság: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
  • felülvizsgálat során: Kúria

4. Az ügy száma:

  • elsőfokon: HB/04-FVO/894-2/2017
  • másodfokon: PE/ÜZ16/692/2017
  • bíróságon: 18.K.27.007/2018/9
  • Kúriánál: Kfv.II.37.537/2018/4

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

RGB International Kft. (4030 Debrecen, Fokos utca 14.)

7. A megállapított tényállás:

E-kereskedelemmel kapcsolatos szabálytalanságok a www. ledvasar.hu weboldalon.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.) 6. § (2) bekezdését, a fogyasztó és a vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (4) bekezdését,12. § (1) és 11.§ (1) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a 3. § (1) és (3) bekezdését, valamint 7. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

Az elsőfokú hatóság HB/04-FVO/894-2/2017. számú, 2017. június 12-én kelt határozatában (továbbiakban: bírság határozat) 200.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá megtiltotta a www.ledvasar.hu weboldalon alkalmazott jogsértő gyakorlatok további folytatását a határozat jogerőre emelkedésének napjától. Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt jogsértő gyakorlatok megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül írásban értesítse.

A másodfokú hatóság a határozatot megváltoztatta, abból egy tényállási elemet törölt, a bírságösszeg változatlanul hagyása mellett.

10. Bírósági felülvizsgálat

A Társaság keresetlevele nyomán a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.27.007/2018/9. számú ítéletével a másodfokú határozatot – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – a  rendelkező rész változatlanul hagyása mellett megváltoztatta akként, hogy a felperessel szemben a fogyasztói jogérvényesítés feltételeiről szóló tájékoztatás tekintetében megállapított jogsértés tényét törölte a tényállási elemek köréből. Ezt meghaladóan felperes keresetét elutasította.

11. Felülvizsgálat

Az ítélettel szemben az alperesi hatóság felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Kúria Kfv.II.37.537/2018/4. számú ítéletével elfogadott, és a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletének megtámadott részét hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét teljes egészében elutasította.

 

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 11. 14.
Kiadvány címe: 
Kfv.II.37.537/2018/4 (18.K.27.007/2018/9) (PE/ÜZ16/692/2017)
Eljáró hatóság neve: 
Kúria (Debreceni Bíróság, PMKH FF, HB MKH Debreceni JH)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
Kfv.II.37.537/2018/4 (18.K.27.007/2018/9) (PE/ÜZ16/692/2017)
Ügyfél adatok: 
RGB International Kft. (4030 Debrecen, Fokos utca 14.)