BE-04/02/2484-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-04/02/2484-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Kincses Anikó egyéni vállalkozó

5700 Gyula, Hosszú u. 4

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozó alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.) 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson.

 

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

8. A határozat rendelkező része:

 

Kincses Anikó egyéni vállalkozó (székhely: 5700 Gyula, Hosszú u. 4., adószám: 66227962-2-24, a továbbiakban: Vállalkozó) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozó számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki, valamint értékesítsen!

 

Elrendelem határozatom dohánytermékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának és értékesítésének tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Gyula, 2019. július 19.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 19.
Kiadvány címe: 
BE-04/02/2484-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-04/02/2484-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Kincses Anikó egyéni vállalkozó 5700 Gyula, Hosszú u. 4