BE-04/02/2486-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-04/02/2486-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Nagy Ilona egyéni vállalkozó

5668 Nagybánhegyes, István király u. 75.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozó alkalmazásában álló pultos fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

Nagy Ilona egyéni vállalkozó (székhely: 5668 Nagybánhegyes, István király u. 75., adószám: 69831557-1-24, a továbbiakban: Vállalkozó) terhére

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Gyula, 2019. július 18.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 18.
Kiadvány címe: 
BE-04/02/2486-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-04/02/2486-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Nagy Ilona egyéni vállalkozó 5668 Nagybánhegyes, István király u. 75.