PE/002/748-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.10.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.24.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/748-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot arra, hogy a honlapján szüntesse meg a panasztétel módjára vonatkozó megtévesztő tájékoztatást.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

RS Bútorpiac Kft. (székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat kötelező rendelkezése nem megalapozott, ezért a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntésének – rendelkező részben foglaltak szerinti – megváltoztatása mellett döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/200/2753/2/2019. számú, 2019. május 15. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság fenti magatartásával megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését és az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontját, valamint az Fgytv. 17/A. § (1) bekezdés d) pontját.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az RS Bútorpiac Kft. (székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83., adószám: 13678467-2-41., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/2753/2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/748-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/748-2/2019.
Ügyfél adatok: 
RS Bútorpiac Kft. (székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83.)