PE/002/717-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.10.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.24.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/717-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-17/002/00334-6/2019. számú határozatában a Társaság terhére 600.000 Ft,- fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte arra, hogy a jövőben - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - a fogyasztók írásban benyújtott panaszaihoz kapcsolódó válaszadási kötelezettségének a beérkezését követő harminc napon belül minden esetben tegyen eleget, valamint - a kötelező jótállás körébe tartozó fogyasztási cikkek átadása esetén - a jövőben minden esetben bocsássa a fogyasztók rendelkezésére a termékhez tartozó jótállási jegyet.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg és alkalmazta a kötelező és bírságoló szankciót a Vállalkozással szemben. A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok és nyilatkozatok alapján, valamint a Vállalkozás fellebbezésében előadott körülményekre is figyelemmel az elsőfokú határozat megváltoztatására illetve megsemmisítésére okot adó körülményt nem tárt fel.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megszegte az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, adószáma: 14174179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045869, továbbiakban: Társaság) jogi képviselője (Dr. Zeke Péter vállalati jogász) képviselője által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-17/002/00334-6/2019. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-17/002/00334-6/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek, az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/717-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/717-4/2019.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)