PE/002/687-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.10.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.27.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/687-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/200/01940-2/2019. számú határozatában a Társaság terhére 700.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte a Társaságot arra, hogy gondoskodjon az elsőfokú határozat indokolásában részletezett hiányosságok és jogsértő magatartások megszüntetéséről, így az árfeltüntetéssel és az árfelszámítással kapcsolatos jogszabályi előírások betartására fokozottabban ügyeljen.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

CO-OP Star Zrt. (székhelye: 5100 Jászberény, Ady Endre u. 22.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást helyesen tárta fel és annak alapján helyes jogi következtetéseket vont le. A Társaság elsőfokú eljárás során tett nyilatkozatában és fellebbezésében foglaltak nem változtatnak a megállapított jogsértés megtörténtén, illetve a Társaságnak a jogsértéséért fennálló felelősségén.

 

Ugyanakkor a másodfokú hatóság a mérlegelés körében az elsőfokú határozat indokolásának megváltoztatását találta indokoltnak a jelen határozat III.) pontjában foglaltaknak megfelelően.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a feltárt hiányosságokkal a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés c) pontjára.

 

9. A határozat rendelkező része:

A CO-OP Star Zrt. (székhelye: 5100 Jászberény, Ady Endre u. 22., adószáma: 11823513-2-16., továbbiakban: Társaság) fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/01940-2/2019. számú határozatát megváltoztatja, e körben a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 680.000,- Ft-ra mérsékli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/200/01940-2/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/687-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/687-2/2019.
Ügyfél adatok: 
CO-OP Star Zrt. (székhelye: 5100 Jászberény, Ady Endre u. 22.)