PE/002/610-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.09.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/610-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/200/01716-0002/2019. ügyiratszámú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy a jogszabályban előírt 15 napos válaszadási határidőt minden kérelem esetében tartsa be, valamint 80.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (székhely: 1081 Budapest, Alföld u. 7.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, a rendelkezésére álló bizonyítékokból helyes jogi következtetésre jutott, azonban a jogi következtetés pontos megindokolásának, jogi alátámasztásának hiányosságai miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat – rendelkező részének helybenhagyása mellett – megváltoztatását tartotta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (székhely: 1081 Budapest, Alföld u. 7., adószám: 12166602-2-44., a továbbiakban: Társaság Szolgáltató) fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/01716-0002/2019. számú határozatát a rendelkező rész helybenhagyása mellettaz indokolási rész tekintetében megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/200/01716-0002/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/610-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/610-4/2019.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (székhely: 1081 Budapest, Alföld u. 7.)