PE/002/352-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.09.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.04.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/352-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/200/00212-0002/2019. számú határozatában a Szolgáltató terhére 500.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, ezen túlmenően kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy számlakövetelését helyesbítse, a 2016. december 11. – 2018. július 31. közötti időszakra kibocsátott - a hibás mérés időszakát is tartalmazó - 139.228 Ft összegű számlát vonja vissza, és a hibás mérésre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével állítson ki új számlát.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak és a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg a döntését.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a GET Vhr. 1. számú melléklet 12. pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. hivatalos elektronikus elérhetőség – Hivatali Kapu: NKMFOLDGAZ, KRID: 447594968, a továbbiakban: Szolgáltató)  által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/00212-0002/2019. számú határozatát megváltoztatja.

 

  1. A fogyasztóvédelmi bírságot mérsékli, a Szolgáltató terhére 250.000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki,

 

  1. A kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja:

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által kiszabott alábbi kötelezést törli:

 

„Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi, hogy számlakövetelését helyesbítse, a 2016. december 11.  – 2018. július 31. közötti időszakra kibocsátott -a hibás mérés időszakát is tartalmazó- 139.228 Ft összegű számlát vonja vissza, és a hibás mérésre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével állítson ki új számlát.”

 

A másodfokú hatóság a Szolgáltató terhére az alábbi kötelezéseket állapítja meg:

 

  • A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a jövőben minden esetben bocsásson ki elszámoló számlát az elszámolási időszak utolsó napjára és a felhasználóval teljes körűen számoljon el az elszámolási időszakra vonatkozóan.

 

  • A másodfokú hatóság kötelezi továbbá a Szolgáltatót arra, hogy 19 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezzen a Kérelmező részére a 800190430248 számú elszámoló számlában kiszámlázott 139.228 Ft összeg vonatkozásában.

 

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a jelen határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 04. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/352-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/352-4/2019.
Ügyfél adatok: 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)