BE-03/02/948-6/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-03/02/948-6/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Flack Zoltán egyéni vállalkozó

5510 Dévaványa, Erkel Ferenc u. 10.

 

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozó alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

Flack Zoltán egyéni vállalkozó  (székhely: 5510 Dévaványa, Erkel Ferenc u. 10., adószám: 67118908-2-24, a továbbiakban: Vállalkozó) terhére

 

300 000,- Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a vállalkozó által az 5515 Ecsegfalva, Fő u. 89/A.  szám alatt üzemeltetett Reál Pont Élelmiszer elnevezésű kereskedelmi egységében megtiltom, hogy fiatalkorúak részére alkoholterméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélküli azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Gyomaendrőd, 2019. július 9.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 09.
Kiadvány címe: 
BE-03/02/948-6/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-03/02/948-6/2019.
Ügyfél adatok: 
Flack Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 5510 Dévaványa, Erkel Ferenc u. 10.)