PE/002/557-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.08.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/557-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. március 19. napján kelt, PE-06/01/00150-09/2019. számú határozatában a Szolgáltató terhére 200.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint a kikapcsolási eljárás jogszabályokban előírt feltételeinek jövőbeni megsértésének megtiltása mellett kötelezte a Szolgáltatót, hogy:

  • a felhasználási helyen lévő gázszolgáltatás visszakapcsolását és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot saját költségén végezze el,
  • a kikapcsolási díjat térítse vissza a Felhasználó részére, és
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy mivel a jogszerűtlen kikapcsolási eljárás a Szolgáltató jogszerűtlen kikapcsolás kezdeményezésére vezethető vissza, a felhasználási helyen lévő gázszolgáltatás visszakapcsolásának és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatnak az elvégzése, továbbá a kikapcsolási díjnak a Felhasználó részére történő visszafizetése a Szolgáltatót terhelő kötelezettség, ezért az elsőfokú hatóság határozatában szereplő köztelezések megalapozottak és indokoltak voltak.

 

A leírtak alapján megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan súlyú jogsértést valósított meg, amely a jogsértéssel arányban álló fogyasztóvédelmi kiszabását tette indokolttá annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

 

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által kiszabott fogyasztóvédelmi bírság, tiltás valamint kötelezések helybenhagyását találta indokoltnak.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

 

  • A földgázszolgáltatásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 29. § (3) bekezdés a) pontja.
  • A Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.)  24. § (3a) bekezdése.

 

9. A határozat rendelkező része:

A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; adószám: 11147073-2-09; a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró Dr. Megyesi Tibor egyéni ügyvéd (4026 Debrecen, Darabos u. 37.; adószám: 53720458-2-29) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya PE-06/01/00150-09/2019. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a PE-06/01/00150-09/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/557-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/557-2/2019.
Ügyfél adatok: 
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)