PE/002/426-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.08.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.04.26.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/426-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. január 29. napján kelt, BO-08/FV/00064-2/2019. számú határozatában a Közszolgáltató, a Korábbi közszolgáltató és a Koordináló szerv terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértés elkövetését nem állapította meg.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (1036 Budapest, Lajos u. 103.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen határozat rendelkező részében meghatározott kötelezést találta indokoltnak és elégségesnek a Koordináló szervvel szemben annak érdekében, hogy a Koordináló szerv a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson a jövőben.

 

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság BO-08/FV/00064-2/2019. számú határozata megváltoztatását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Koordináló szerv megsértette a Számlakép tv. 11. mellékletében előírtakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BO-08/FV/00064-2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a Zöld Völgy Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.; adószáma: 24708018-2-05; a továbbiakban: Korábbi közszolgáltató) terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg.

 

A másodfokú hatóság a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.; adószám: 25975936-2-05; a továbbiakban: Közszolgáltató) terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg.

 

A másodfokú hatóság kötelezi az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (1036 Budapest, Lajos u. 103.; adószáma: 25456790-2-44; a továbbiakban: Koordináló szerv), hogy az által kiállított számlák tartalma tekintetében a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 04. 26.
Kiadvány címe: 
PE/002/426-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/426-3/2019.
Ügyfél adatok: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (1036 Budapest, Lajos u. 103.)