PE/002/397-7/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.08.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.04.26.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/397-7/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. január 22. napján kelt, CS-06/O01/29-3/2019. számú határozatában 100.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztók minőségi kifogását minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően intézze.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

LIDL Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen határozat rendelkező részében meghatározott bírságot és kötelezést találta indokoltnak és elégségesnek a Társasággal szemben annak érdekében, hogy a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson a jövőben.

 

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság
CS-06/O01/29-3/2019. számú határozatának megváltoztatását találta indokoltnak
, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 4. § (1) bekezdés f) pont.
  • NGM rendelet 4. § (4) bekezdés.

 

9. A határozat rendelkező része:

A LIDL Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.; adószáma: 21588017-2-44; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-06/O01/29-3/2019. számú határozatát az elsőfokú hatóság által kiszabott kötelezés és 100.000 Ft (azaz százezer forint) bírságösszeg változatlanul hagyása mellett, az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy panaszkezelési gyakorlata során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget, amelynek keretében:

  • a fogyasztók írásbeli panaszát minden esetben az annak beérkeztét követő harminc napon belül írásban, érdemben válaszolja meg és intézkedjen annak közlése iránt;
  • a telefonos megkeresés esetén felvett jegyzőkönyv másolatát minden esetben legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg küldje el a fogyasztók részére;
  • a panasz elutasítása esetén minden esetben arról is tájékoztassa a fogyasztókat, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 04. 26.
Kiadvány címe: 
PE/002/397-7/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/397-7/2019.
Ügyfél adatok: 
LIDL Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)