PE/002/322-7/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.08.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/322-7/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Hálózati engedélyest.

Az elsőfokú döntés ellen a Hálózati engedélyes jogi képviselője 2019. február 12-ei keltezéssel fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés folytán eljárt másodfokú hatóság a 2019. április 1. napján kelt, PE/002/00322-2/2019. számú döntésével az elsőfokú határozatot megsemmisítette.

 

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hivatalból megállapította, hogy a PE/002/00322-2/2019. számú határozata jogsértő volt, ezért visszavonja azt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a 2019. január 23. napján kelt, VE-09/01/00008-8/2019. számú határozatában megállapította, hogy a Hálózati engedélyes megsértette:

  • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 40. § (4b) bekezdését;
  • a Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. számú mellékletének 10. pont, 2. pontját;
  • a Vhr. 20/A. § (1) bekezdését;
  • a Szolgáltató Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatának 10. pont, 5. alpontját és
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.; adószáma: 10741980-2-08; hivatali kapu: EONEED; a továbbiakban: Hálózati engedélyes) ügyében hozott PE/002/00322-2/2019. számú döntését saját hatáskörében visszavonja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/322-7/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/322-7/2019.
Ügyfél adatok: 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.)