PE/002/212-6/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.07.08.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/212-6/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2019. március 25-én kelt, TO-04/SZFOGY/19-10/2019. számú határozatában a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést nem állapított meg.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen határozat rendelkező részében meghatározott kötelezéseket találta indokoltnak és elégségesnek a Szolgáltatóval szemben annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson a jövőben.

 

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntésének – az indokolási részre is kiterjedő – megváltoztatását találta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató nem tett eleget az
Fgytv. 17/A. § (8); valamint az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdésekben foglaltaknak.  

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
TO-04/SZFOGY/19-10/2019. számú határozatát – a rendelkező részre is kiterjedően – az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság kötelezi az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.; adószám: 23743975-2-17; a továbbiakban: Szolgáltató), hogy a fogyasztók panaszaival kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit minden esetben a panasz beérkezését követő 15 napon belül, írásban és indokolással ellátva a fogyasztók részére küldje meg.

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, arra hogy:

  • az írásbeli fogyasztói panaszokra adott elutasító válasz esetén, a fogyasztót írásban tájékoztassa arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti;
  • adja meg továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és
  • a tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/212-6/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/212-6/2019.
Ügyfél adatok: 
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.)