BE-06/02/3588-2/2019.

ADATLAP

 

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) bekezdés e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

 

4. Az ügy száma:

 

BE-06/02/3588-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

FRENIS Kft.

5900 Orosháza, Zombai utca 20.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített,
 illetve kiszolgált.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése alapján tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére – kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése szerint az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

 

8. A határozat rendelkező része:

 

A FRENIS Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Zombai utca 20.), adószám: 25900017-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú termékeket szolgáljon ki, valamint értékesítsen.

Elrendelem határozatom fiatalkorú személy kiszolgálásának és értékesítésének tilalmára vonatkozó része vonatkozásában az azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Orosháza, 2019. június 27.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 27.
Kiadvány címe: 
BE-06/02/3588-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-06/02/3588-2/2019.
Ügyfél adatok: 
FRENIS Kft. 5900 Orosháza, Zombai utca 20.