PE/002/484-6/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.20.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/484-6/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a PE-06/01/00346-2/2019. ügyiratszámú, 2019. február 20. napján kelt határozatot, amelyben 100.000.-Ft (azaz egyszázezer forint) összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, valamint kötelezte arra, hogy a jövőbeni működése során minden esetben tegyen eleget a Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testületek eljárásában fennálló, a vonatkozó jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségének.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (DAKÖV Kft., székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a megállapított tényállásra, a fellebbezésben foglaltakra, illetve a mérlegelési körülményekre és jogszabályi hivatkozásokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján - az indokolás módosítása mellett - helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdésében írt rendelkezéseket.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (DAKÖV Kft., székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3., adószáma: 10800870-2-13, cégjegyzékszáma: Cg.13-09-066171, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság/Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00346-2/2019. ügyiratszámú határozatát - az indokolás módosítása mellett - helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaságot, hogy a fent említett határozat rendelkező részében előírt tilalomnak és kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/484-6/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/484-6/2019.
Ügyfél adatok: 
DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (DAKÖV Kft., székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)