PE/002/651-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.06.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/651-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság részére 200 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá döntésében kötelezte arra, hogy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatát szüntesse meg.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Hardverker Online Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 5.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja az elsőfokú hatóság által alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság és kötelező rendelkezés mellőzését.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/200/1946/2/2019. számú, 2019. április 1. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését, valamint 6. § (1) bekezdés b) pontjának be) alpontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Hardverker Online Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 5., adószáma: 13707329-2-43, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Regős Norbert Ügyvédi Iroda (székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 31. I/5., adószáma: 18999170, eljáró ügyvéd: dr. Regős Norbert) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/200/1946/2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság törli az elsőfokú hatóság által kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot és az alkalmazott kötelező rendelkezést.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/651-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/651-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Hardverker Online Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 5.)