PE/002/649-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.27.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/649-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság részére 500 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá döntésében megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, egyúttal kötelezte arra, hogy a jótállási jegy kiállítási és átadási kötelezettségének minden esetben tegyen eleget.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak tartotta az elsőfokú döntés megváltoztatását a rendelkező részben foglaltak szerint. A másodfokú hatóság álláspontja szerint az alkalmazott jogkövetkezmény arányban áll az elkövetett szabálytalanságot érintően a jogkövető magatartást célzó jogalkotói céllal.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a PE-06/01/00615-0002/2019. számú, 2019. április 12. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54., telephely: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 123-125. /6556 hrsz./, adószáma: 10488559-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00615-0002/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A fogyasztóvédelmi bírság összegét 100 000 Ft-ra mérsékli, a határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/649-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/649-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.)