PE/002/556-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.29.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/556-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

OTP Jelzálogbank Zrt.

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság a Társaság vizsgált gyakorlata kapcsán megállapította, hogy a Társaság nem követett el fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést.

 

9. A határozat rendelkező része:

 

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala (elsőfokú hatóság) JN-07/37/00177-3/2019. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/556-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/556-2/2019.
Ügyfél adatok: 
OTP Jelzálogbank Zrt.