PE/002/504-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.21.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/504-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésének indokolási részében megállapított jogsértő gyakorlatok további folytatását a döntés véglegessé válását követő napjától megtiltotta.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

RÉVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:8220 Balatonalmádi, Rezeda utca 12.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a HB-03/FVO/00308-2/2019. számú, 2019. február 26. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette:

 

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdését,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdés i) pontját.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a RÉVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:8220 Balatonalmádi, Rezeda utca 12., adószáma: 11522504-2-19, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB-03/FVO/00308-2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság törli a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 6. § (2) bekezdése tekintetében, az általános szerződési feltételek vonatkozásában az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelező rendelkezést.

 

A másodfokú hatóság a termék beszerezhetősége vonatkozásában előírt tájékoztatás kapcsán az Fttv. 3. § (1) bekezdésében, továbbá a 6. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában foglalt rendelkezések megsértésének megállapítása mellett, a jelen döntés I/2. pontjában kifejtettek szerint a jogkövetkezmény alkalmazásától eltekint.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/504-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/504-2/2019.
Ügyfél adatok: 
RÉVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:8220 Balatonalmádi, Rezeda utca 12.)