PE/002/252-8/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.20.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/252-8/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Tekintettel arra, hogy a Budapest – Brüsszel Charleroi útvonal gömbi főkörön mért távolsága 1133 km (forrás:https://www.greatcirclemapper.net/en/great-circle-mapper.html?route=LHBPEBCI&aircraft=&speed=),  a Kérelmező a Rendelet 7. cikk (1) bek. a) pontja alapján 250 EUR/fő kártalanításra jogosult.

 

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot arra, hogy

 

  • a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján fizessen meg Kérelmező és utastársai részére 250 EUR/fő kártalanítást, továbbá,

 

  • arra, hogy a jövőben minden olyan esetben fizesse meg a Rendeletben előírt kártalanítás összegét a(z) - Társaságnál panaszt tevő - utas(ok)nak, amikor a Társaság által üzemeltetett járat törlését/késését illetve a beszállás visszautasítását nem rendkívüli körülmény okozta és tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában alkalmazott kötelező rendelkezés további fenntartását, az elsőfokú hatóság helyes jogi következtetést, az Fttv. 3. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak megsértésének megállapítását fenntartja.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette

 

  • a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
  •  Rendelet 5. cikk (1) bek. c) pontjában,
  • a Rendelet 7. cikk (1) bek. a) pontjában,

 

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)  3. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország; a továbbiakban: Társaság) képviseletében az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ügyvédi Iroda (székhely:1053 Budapest, Károlyi út 12., Ybl Palace., Eüsztv. szerinti elérhetőség: 12223631, eljáró ügyvéd: dr. Okányi Zsolt) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala  BP-05/FOGY/3197-7/2018. számú határozatát – az indokolás megváltoztatása mellett – helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/3197-7/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/252-8/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/252-8/2019.
Ügyfél adatok: 
Ryanair DAC (székhely: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)