PE/002/579-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/579-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság az FE-08/FO/00176-8/2019. ügyiratszámú határozatában kötelezte a Társaságot arra,

  • hogy az általa üzemeltetett www.beta-szerszam.hu webáruházban a határozat indokolásában részletezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat szüntesse meg és a szállítás költségeiről és feltételeiről, valamint a jótállási kötelezettségről a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat,
  • hogy az általa forgalmazott, kötelező jótállás alá tartozó termékek értékesítésekor az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelő tartalmú jótállási jegyet bocsásson a fogyasztók rendelkezésére a jogszabályban előírt módon és formában,
  • hogy a távollévők között kötött szerződés megkötését követően tartós adathordozón adjon a jogszabálynak megfelelő tartalmú visszaigazolást a fogyasztóknak a megkötött szerződésről.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Köves és Forcon Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mátra u. 9.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság az eljárás során a tényállást helyesen tárta fel, és abból megfelelő jogi következtetésre jutott, a kötelezés tartalmát ennek megfelelően állapította meg, a fentiek, valamint a mérlegelési szempontok alapján a másodfokú hatóság a Társasággal szemben alkalmazott kötelezés eltörlését nem találta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette:

  • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), n) pontjaiban, 18. §-ában,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)    Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1), (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés i) pontjában, 7. § (1), (3) bekezdésében foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Köves és Forcon Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mátra u. 9., adószám: 10510098-2-07, a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Németh Ádám ügyvéd, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 19. 1/7., eüsztv. elérhetősége: 18947915-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási  Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE-08/FO/00176-8/2019. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a FE-08/FO/00176-8/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/579-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/579-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Köves és Forcon Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mátra u. 9.)