PE/002/708-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.06.19.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.05.24.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/708-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a termékek szabad forgalomba hozatalát és a kért vámeljárás alá vonását megtiltotta. Egyidejűleg felhívta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságát, hogy a vámárut kísérő okmányra a következő záradékot helyezze el: „nem megfelelő termék – szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett – 765/2008/EK rendelet 29. cikk (2) bekezdése”. Elrendelte továbbá a határozat azonnali végrehajtását.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

SCHLUMBERGER LOGELCO Inc Magyarországi Fióktelep (6750 Algyő, Ipartelep 01748/1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy tévesen állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a Társaság megsértette a vonatkozó jogszabályi előírásokat azáltal, hogy az általa forgalmazott hidraulikus cement olajipari felhasználásra (Fine Cement D189A – 25 kg/zsák) megnevezésű termék nem felel meg a hatályos nemzeti és uniós termékbiztonsági szabályoknak.

 

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását, ennek keretében a kötelezés törlését találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/200/2349-2/2019. számú határozatában a feltárt tényállás alapján az alábbi jogszabályhelyek megsértését állapította meg

 

  • A feltárt tényállás alapján a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdésében, a 7. § (2)-(3) bekezdésekben, a 13. § (2)-(4) bekezdésekben, valamint
  • az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete 4. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1)-(4) bekezdésekben, a 8. cikk (1)-(3) bekezdésekben, a 9. cikk (1)-(3) bekezdésekben, a 11. cikk (1) bekezdésében, valamint a 13. cikk (1)-(3) és (8) bekezdésekben, továbbá
  • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A SCHLUMBERGER LOGELCO Inc Magyarországi Fióktelep (6750 Algyő, Ipartelep 01748/1. továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya BP-05/200/2349-2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja:

 

  1. A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a Társaság terhére jogszabálysértés nem állapítható meg.

 

  1. Az I. pontban foglalt rendelkezésre tekintettel a hidraulikus cement olajipari felhasználásra (Fine Cement D189A – 25 kg/zsák) termék szabad forgalomba hozatalának és a kért vámeljárás alá vonásának megtiltását törli.
Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 05. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/708-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/708-4/2019.
Ügyfél adatok: 
SCHLUMBERGER LOGELCO Inc Magyarországi Fióktelep (6750 Algyő, Ipartelep 01748/1.)