PE/002/34-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.21.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/34-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az első fokú hatóság döntésében kötelezte a Társaságot, hogy a panaszos elektronikus úton megküldött 2018. június 7-i keltezésű, majd 2018. június 8., 2018. június 15., 2018. június 25. és 2018. július 31. napján kelt panaszaira adott válaszát (2018. július 10-i válaszlevél kivételével) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül hitelt érdemlő módon (kézbesítést is bizonyítva) mutassa be az elsőfokú hatóságnak.

 

Felszólította továbbá a Társaságot, hogy a jövőben az alábbi szempontokat betartva írásban válaszoljon a panaszlevelekre:

  • 30 napon belül köteles megválaszolni az írásban érkezett panaszokat érdemben,
  • az elutasítást meg kell indokolni,
  • a válaszlevélnek tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét,
  • fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Celebi Ground Handling Hungary Kft. (székhelye:1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-18/003/01311-5/2018. számú, 2018. október 10. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Celebi Ground Handling Hungary Kft. (székhelye:1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, adószám:13554640-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-861335, a továbbiakban: Társaság/Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-18/003/1311-5/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/34-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/34-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Celebi Ground Handling Hungary Kft. (székhelye:1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)