PE/002/191-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.28.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/191-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében 500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság, valamint 27.740 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá arra, hogy az LD márkajelzésű, Blue 100s típusú, 20 db filteres cigaretta termék tekintetében gondoskodjon új – az elsőfokú határozat indokolási részében kifejtett vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt mérési eredménynek megfelelő – regisztrációs lap benyújtásáról, vagy az érintett termék összetételét módosítsa a korábban benyújtott regisztrációs lapon megadott értéknek megfelelően.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

JTI Hungary Dohányértékesítő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság szükségesnek látta az elsőfokú határozat megváltoztatását, melynek során ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit. A jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/3815-2/2018. számú, 2018. október 11. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság  megsértette a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdését és a 17. § (2) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A JTI Hungary Dohányértékesítő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; adószám: 10591905-2-44; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Tiba Márton Gergely kamarai jogtanácsos által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának BP-05/FOGY/3815-2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000 Ft-ra mérsékli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság LD márkajelzésű, Blue 100’s típusú, 20 db filteres cigaretta esetében megtiltja a mindenkori regisztrációs lap adatainak meg nem felelő termék további forgalmazását.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat 27.740 Ft eljárási költség megfizetésére kötelező rendelkezését változatlanul fenntartja.

Kötelezi továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/191-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/191-1/2019.
Ügyfél adatok: 
JTI Hungary Dohányértékesítő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)