PE/002/1562-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.23.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1562-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a SO-04O/FOGY/00336-0007/2018. ügyiratszámú, 2018. augusztus 15-én kelt határozatot, amelyben megállapította, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértésére nem került sor, erre tekintettel a kérelmet elutasította.

Az elsőfokú hatóság eljárása során eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséről rendelkezni nem volt szükséges.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

DRV Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást teljes körűen feltárta, döntését mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg, erre tekintettel az elsőfokú határozatot a rendelkező rész alapján helybenhagyta.

Az indokolás módosítására a fellebbezésben írt újabb indítványokra tekintettel, illetve a közigazgatási hatóság hatáskörének hiányára vonatkozó tájékoztatás miatt volt szükség.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértésére nem került sor.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Felhasználó/Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO/040/FOGY/00336-0007/2018. ügyiratszámú határozatát -  az indokolás megváltoztatása mellett - helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/1562-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1562-2/2018.
Ügyfél adatok: 
DRV Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)