PE/002/1736-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.19.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1736-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A fentiekre tekintettel az elsőfokú hatóság BO-08/FO/00720-0002/2018. számú határozatában kötelezte a Szolgáltatót, hogy a továbbiakban a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 51. § (3) bekezdés a) pont szerinti tartozásról és a felfüggesztés lehetőségéről legalább kétszer írásban, a második alkalommal az átvétel igazolására alkalmas módon értesítse a felhasználót vagy a díjfizetőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó vagy díjfizető azonosító számát, nevét, címét, a felhasználási hely címét, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás összegét.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u.52.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint helyesen állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a Szolgáltató megsértette a Tszt. Vhr. 3. sz. mellékletének 18.9. pontjában foglaltakat, azzal, hogy Kérelmezőt a tartozásról és a felfüggesztés lehetőségéről nem értesítette legalább kétszer írásban, a második alkalommal az átvétel igazolására alkalmas módon.

Az elsőfokú döntés megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 157/2005. Kormányrendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 3. sz. mellékletének 18.9. pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u.52.; adószám: 11385174-2-05; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BO-08/FO/00720-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a BO-08/FO/00720-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/1736-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1736-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u.52.)