PE/002/00050-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.23.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00050-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 500 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

 

A Társaság a békéltető testületi eljárás során a válaszirat megküldésének az előírt tartalommal, továbbá egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának a jogszabályban előírtak szerint tegyen eleget.

 

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja a fogyasztóvédelmi bírság, valamint a kötelező rendelkezés további alkalmazását a rendelkező részben foglaltak szerint.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/03946-0002/2018. számú, 2018. október 15. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (8) és (11) bekezdéseit.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (székhelye: Ybl Palota, 3. emelet, 1053 Budapest, Károlyi utca 12., adószáma: 12223631-2-43) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/03946-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100 000 Ft-ra mérsékli, a határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/00050-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00050-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.)