PE/002/1664-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.30.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1664-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján, a mérlegelési szempontok figyelembevételével  a BP-05/FOGY/03170-0002/2018. ügyiratszámú, 2018. szeptember 12-én kelt határozatában a feltárt jogsértés miatt 100.000.-Ft azaz egyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot, hogy a jövőben tartózkodjon az olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, miszerint a fogyasztói panaszok kezelése során félrevezető, a valóságnak nem megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és elrendelte a fogyasztóvédelmi bírság és a megtévesztés miatt előírt kötelezés törlését, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A másodfokú hatóság kötelezte a Társaságot, hogy a továbbiakban a felhasználók tájékoztatása során pontosan jelölje meg az idézett rendelkezést és a jogforrást. Javaslata alapján a vélelmezett kézbesítésről szóló tájékoztatás során érdemes felhívni a figyelmet a kézbesítési kifogás lehetőségére is.

A másodfokú hatóság megjegyzi, hogy a jóhiszemű eljárás alapelvének megfelelően a Felhasználó az értesítés kézhezvételét követően a jogszerűen kiállított számlán szereplő, fennálló tartozását köteles határidőn belül megfizetni.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B. (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B., adószáma: 13805252-2-44, a továbbiakban: Társaság, képviseletében eljár: Dr. Kalló János Márk ügyvéd, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/03170-0002/2018. ügyiratszámú határozatát  megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság elrendeli a Társaság terhére kiszabott 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint fogyasztóvédelmi bírság törlését.

 

A másodfokú hatóság elrendeli a határozatban írt kötelezésről szóló rendelkezés törlését:

"Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon az olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, miszerint a fogyasztói panaszok kezelése során félrevezető, a valóságnak nem megfelelő tájékoztatást nyújt."

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a továbbiakban a felhasználók tájékoztatása során pontosan jelölje meg az idézett rendelkezést és a jogforrást.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/1664-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1664-4/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.)