PE/002/259-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.02.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/259-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság BP/FOGY/05585-2/2017. számú, 2017. október 24. napján kelt határozatában a dr. Organic márkanevű, 16220 tételazonosítójú, 5060176671355 vonalkódú, 200 ml-es bio Aloe Vera gél további forgalmazását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a termék összetevői között tüntessék fel a fenoxi-etanolt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Presto Pilot Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111-113.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú határozatban megfogalmazott feltétel alkalmazása szükségszerű a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz és a termékek biztonságosságához való jogának biztosítása érdekében.  Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás jogsértő módon nem tüntette fel a termék összetevői között a fenoxi-etanol tartalmát, erre tekintettel megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 3. § (1) és (3), 4. § (1) és 13. § (1)-(2)-(4) bekezdését, továbbá a kozmetikai termékek gyártásának és forgalmazásának előírásait a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésének g) pontját.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Presto Pilot Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111-113., adószám: 11149769-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05585-2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

                 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP/FOGY/05585-2/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/259-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/259-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Presto Pilot Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111-113.)